Voso, Maria Teresa, Università di Roma Torvergata, Italy