Apsemidou, Athanasia, Nikolaos Petridis, Timoleon-Achilleas Vyzantiadis, and Athanasios Tragiannidis. 2018. “INVASIVE ASPERGILLOSIS IN CHILDREN: UPDATE ON CURRENT GUIDELINES”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 10 (1), e2018048. https://doi.org/10.4084/mjhid.2018.048.