Bezirgiannidou, Zoe, Anna Christoforidou, Eftychia Kontekaki, Athanasios Anastasiadis, Spyros Papamichos, Helen Menexidou, Dimitrios Margaritis, George Martinis, and Elpidoforos Mandadakis. “Hyperhemolytic Syndrome Complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-P1 Alloimmunization, in a Pregnant Woman With HbO-Arabβ-Thalassemia”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 80 (October 18, 2016): e2016053. Accessed June 5, 2020. https://mjhid.org/index.php/mjhid/article/view/2016.053.